PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZE

Projektujemy i budujemy sieci i przyłącza z rur preizolowanych.

Ciepło systemowe z ciepłowni miejskiej jest bezpiecznym dla zdrowia użytkowników, pewnym i komfortowym sposobem ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dla użytkownika system dostarczania ciepła jest bezobsługowy. Istotną zaletą ciepła systemowego jest również stosunkowo niski koszt jego użytkowania w porównaniu z innymi sposobami ogrzewania. Rozwiązanie to warto także wybrać ze względów ekologicznych. Korzystając z miejskiej sieci ciepłowniczej, odbiorcy nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery. Proces produkcji ciepła sieciowego objęty jest stałym monitoringiem, dzięki temu dotrzymywane są bardzo surowe normy ochrony środowiska.